O nás

První činnosti v oblasti obnovitelných zdrojů jsou datovány do roku 2002. Po komplikovaných přípravách jsme v roce 2005 spustili výrobu topných pelet té nejvyšší kvality. V průběhu let jsme dospěli k mnoha technologickým a konstrukčním know-how, které nám výrazně napomohly ke zvýšení šetrnosti a efektivity výroby.

Naše firma patří k prvním, které se podílely od počátku na rozvoji tohoto odvětví a výraznou měrou přispěla ke zpřístupnění biomasy, jakožto paliva používaného v lokálních zdrojích tepla.

Z našich kapacit zásobujeme koncové odběratele v moravskoslezském regionu, části Polska a Slovenska a stále významněji i velkoobchodní sklady pokrývající celou Českou republiku.

S narůstající spotřebou biomasy v tuzemsku se nyní domácí trhy postupně stávají významnějšími oproti dříve lukrativním západním trhům.

Díky našim technickým kapacitám děláme postupné vývojové kroky ve zpracování zemědělských plodin, cíleně pěstované biomasy, papíru a jiných surovin. Jen čas, jejich dostupnost a technické možnosti kotlů určí, které z nich získají dominanci.